Wiadomości

Opinie

Izrael

  • Przyszło jak zawsze, co roku: jaki jest Produkt (PKB) na głowę, o ile się podniósł i jak stoimy wobec różnych państw europejskich? Wszystkie dane...

Judaizm

  •   Czy wolno inwestować w nieżydowską firmę, która prowadzi działalność gospodarczą w szabat? Rabin Mosze Ha-Lewi w Menuchat Ahawa (chelek 1, s. 394)...

Książki