Czy arwit (maariw) odmawiany bez minjanu można powiedzieć przed zachodem słońca?

Czy arwit (maariw) odmawiany bez minjanu można powiedzieć przed zachodem słońca? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (146)

 

Zgodnie z halachą arwit (aszk. maariw – przyp. M. Ł.) powinno się powiedzieć tylko po zachodzie słońca, ale wolno kongregacji odstąpić od tej reguły, jeśli w wymaganym czasie nie udałoby się zebrać minjanu. W rzeczy samej wiele synagog w okresie letnim odmawia arwit w czasie plag ha-mincha (tj. ok. 75 minut przed zachodem słońca) oraz w czasie samego zachodu słońca (Szulchan Aruch, Orach Chaim, siman 233).

Czy to bardziej łagodne stanowisko mogą przyjąć osoby modlące się indywidualnie w domu, czy też jest ono zastrzeżone tylko dla tych, którzy modlą się z minjanem?

Kaf Ha-Chaim przytacza opinię z dzieła Machzik Bracha autorstwa Chidy, że orzeczeniem, iż arwit wolno powiedzieć przed zachodem słońca, może posłużyć się tylko kongregacja. Ten, kto modli się indywidualnie w domu, musi wieczorną modlitwę powiedzieć tylko po zachodzie słońca.

Czy w tej kwestii zachodzi jakaś różnica między piątkiem a pozostałymi dniami tygodnia? Czy ten, kto modli się indywidualnie w domu w piątek wieczór, może mimo wszystko powiedzieć arwit przed nastaniem zachodu słońca?

Magen Awraham orzeka, że osoba modląca się indywidualnie może w istocie odmówić arwit w piątkowy wieczór przed zachodem słońca. Wyjaśnia, że ta modlitwa odpowiada służbie, którą spełniano w Świątyni w porze nocnej, kiedy to kohanim kładli na Ołtarzu członki i tłuszcz oddań, które były składane w ciągu dnia. Jak czytamy u Rambama w Hilchot Temidim 7:1, resztki oddań składanych w piątek musiały być umieszczone na Ołtarzu przed zachodem słońca. Kiedy bowiem szabat już nastał, położyć na Ołtarzu oraz spalić można było tylko oddania przypadające na ten dzień, piątkowe oddania musiano złożyć na Ołtarzu przed zakończeniem dnia. Tak więc arwit, który winien być odmówiony w piątek po zachodzie słońca i który odpowiada składaniu na Ołtarzu członków i tłuszczu w Świątyni w piątkową noc, również może być odmawiany przed zachodem słońca. Zatem, mimo że w zasadzie osoba modląca się indywidualnie nie może odmawiać modlitwy arwit przed zachodem słońca, w piątek wieczorem ma prawo to uczynić.

Podsumowanie:

Arwit powinno się powiedzieć tylko po zachodzie słońca, ale kongregacji – jeśli jest taka konieczność – wolno to uczynić wcześniej, po plag ha-mincha. Osoba modląca się indywidualnie nie może odmawiać modlitwy arwit przed zachodem słońca, za wyjątkiem piątku wieczorem.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 384, tłum. M. Łokietek