Dlaczego codziennie odmawiamy Ketoret?

Dlaczego codziennie odmawiamy Ketoret? "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (162)

Pod koniec codziennej modlitwy odmawiamy ustęp Kawej, który zawiera również Ejn Ke-Elokejnu i Pitum Ha-Ketoret, który traktuje o kadzidle ofiarowanym w Bejt Ha-Mikdasz.

Abudarham (XIV-wieczny hiszpański halachista, najbardziej znany ze swych komentarzy do modlitw i błogosławieństw – przyp. M. Ł.) proponuje mnemonik służący zapamiętaniu kolejności wersów w Ejn Ke-Ejlokejnu: „Amen-Baruch-Ata”. Litery składające się na „Amen” (alef, mem, nun) reprezentują pierwsze trzy wersy: Ejn Ke-Elokejnu, Mi Ke-Elokejnu i Node Ke-Elokejnu, następnie jestBaruch Elokejnu, a po nim Ata Hu Elokejnu (podkreślenia moje – M. Ł.). Jak więc widać, mnemonik „Amen-Baruch-Ata” stanowi funkcjonalny sposób zapamiętania tej modlitwy.

Rabin Chaim Palachi (siman 17:16-18) rozprawia o doniosłości i wartości odmawiania Pitum Ha-Ketoret. Pisze, że jest ono w stanie wznieść modlitwę wprost przed oblicze Wszechmocnego w stanie nietkniętym przez mekatregim (anioły oskarżycielskie). I rzeczywiście dawniej, gdy szerzyły się plagi, w gminach odmawiano Pitum Ha-Ketoret, jako że ma ono moc przynieść kres nawet śmiertelnej zarazie. Rabin Palachi zwraca szczególną uwagę, by odmawiać ów fragment powoli i z siduru. Ten, kto czyta go pośpiesznie, traci przypisane mu ogromne korzyści duchowe. Co więcej, przytacza twierdzenie z Meil Cedaka (zbioru responsów rabina Jony Landsofera z Pragi wydanego w 1757 r., ok. 30 lat po śmierci autora – przyp. M. Ł.), że winno się  uzyskać kawałek pergaminu z zapisanym na nim Pitum Ha-Ketoret pismem stosowanym w zwojach Tory. Czytanie w ten sposób zapisanego ustępu Pitum Ha-Ketoret zapewnia bowiem majętność i stanowi gwarancję spokojnego i wygodnego żywota. I wreszcie – Zohar w komentarzu pisze, że gdybyśmy rzeczywiście byli świadomi znaczenia Ketoret, nad każdym jego słowem umieścilibyśmy koronę w celu okazania ogromnej doniosłości jego odmawiania.

Podsumowanie:

Pitum Ha-Ketoret należy czytać z siduru, powoli. Ten, kto czyta szybko i nieuważnie, traci przypisane mu ogromne korzyści duchowe. Najlepiej uzyskać specjalny fragment pergaminu w zapisanym na nim Pitum Ha-Ketoret pismem stosowanym w zwojach Tory i czytać to każdego dnia.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 337, tłum. M. Łokietek