Pogrom Kielecki

Pogrom Kielecki Alex Wieseltier

 

 

Znakomita większość polskich Żydów, którzy uratowali się przed eksterminacją niemiecką, przeważnie w Związku Radzieckim, wróciła zaraz po wojnie, jeśli mogła, do Polski.
Wrócili, bo nakarmieni propagandą komunistyczną wierzyli, że ta nowa Polska będzie inna. Że wszyscy ludzie w Polsce, i Polacy, którzy przeżyli gehennę okupacji, i Żydzi, którzy musieli uciekać przed Zagładą, zapomną o dawnych animozjach i będą budować nowy kraj. Bez panów i chamów. Gdzie wszyscy będą równi. Wolność! Równość! Braterstwo!
Antysemityzm przedwojenny był dla Żydów bardzo nieprzyjemny, ale poza sporadycznymi wyjątkami był antysemityzmem słownym. To Niemcy pokazali, że antysemityzm może być wykorzystany do fizycznego unicestwienia Żydów.
Z wejściem Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego, Niemcy z ich maszyną zagłady zostali z Polski wyrzuceni. Ale skorumpowanie pewnej części polskiej ludności, która oprócz swoich problemów z łapankami, pacyfikacjami, wywózkami i egzekucjami, była świadkiem codziennego łapania i zabijania Żydów, którzy nie mieli w oczach Niemców ludzkich praw, pozostało.
Dla Żydów wracających do Polski, czy też uratowanych w okupowanej Polsce przez Polaków, powrót do przedwojennych miejsc zamieszkania był zupełnym szokiem. Ich domostwa, ich dobytek zostały już przejęte przez innych, a ich pojawienie się było spotykane z wrogością, gwałtem fizycznym, a nawet zabójstwami. Najłatwiej poszło Żydom z kresów, którzy razem z wypędzonymi stamtąd Polakami musieli się osiedlić na Ziemiach Odzyskanych.
Nic więc dziwnego, że nie tylko ci wracający ze wschodu Żydzi, ale także ci uratowani w Polsce, zaczęli opuszczać kraj. Początkowo małymi grupkami. 
A potem potoczyła się lawina wyjazdów.
Co było jej głównym powodem? Pogrom kielecki!
Bo kto ten pogrom zrobił? To nie była robota grupy NSZ-etowskiej, oddziału AK czy też przedwojennych antysemitów spod znaku Dmowskiego. 
Nie. Pogrom rozpoczęli antysemici z ludowego, komunistycznego wojska i milicji, porywając za sobą miejscowy motłoch i roboli z pobliskiej fabryki.
Po pogromie, dla większości Żydów stało się jasne, że ta nowa Polska jest kłamstwem komunistycznym od początku do końca. Pogrom kielecki był tą przysłowiową kroplą, która przelała kielich goryczy i spowodowała masowy exodus Żydów z Polski.
Oczywiste, że ten pogrom był dla komunistycznego reżimu darem z nieba i został wykorzystany przez propagandę komunistyczną do szkalowania przeciwników reżimu. Oczywiste, że organizacje syjonistyczne też wykorzystały ten pogrom do werbowania ochotników do wyjazdu do Palestyny.
Ale fakt pozostaje faktem. 
Polska, która przez wieki była jedyną ojczyzną Żydów, przestała nią być.

 

Lipiec 2019