Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (129)
   Choć można by posłużyć się argumentem, że robienie makijażu w szabat powinno być dozwolone w celu kewod szabat (uczczenia szabatu), to jednak nie wolno okazywać szabatowi szacunku poprzez jego pogwałcenie. Robienie makijażu stanowi łamanie zakazu cowa – barwienia, jest więc zabronione. Mimo...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (128)
  Każdego ranka odmawiamy porządek brachot znany jako birchot ha-szachar, błogosławieństwa poranne. Okazuje się, że większość z nich została zapisana w czasie teraźniejszym. Dla przykładu chwalimy Boga ha-notejn la-sechwi wina – który daje mądrość i rozumienie do rozróżniania pomiędzy dniem a nocą...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (127)
   Pierwszą spośród birchot ha-szachar (porannych błogosławieństw) odmawianych każdego poranka a skodyfikowanych w Szulchan Aruch (Orach Chaim 46) jest bracha ha-notejn la-sechwi  wina le-hawchin bejn jom u-wejn lala (który dałeś sechwi – mądrość do rozróżniania między dniem a nocą).Miszna...
 • Tora, Dewarim, 30:18
  Głęboki wymiar filozoficzny judaizmu nakazuje człowiekowi skupienie się na życiu. Życie jest bowiem najważniejsze; życie jest dobrem; życie jest święte. Nie wolno więc kalać symboliki życia symboliką śmierci, ani naruszać świętości śmiercią. Dlatego właśnie zakazane jest mieszanie w potrawach ...
 • Seks za odpowiedzialność i poczucie dominacji
  Dlaczego żyjemy w systemie patriarchalnym? To pytanie pojawia się stale.Odpowiadam: wzięło się to z tego, że najbardziej niebezpieczną grupą - stale, zawsze, w każdym społeczeństwie - są młodzi mężczyźni. Tacy od 16 do 30 lat. Tylko dwie sprawy im w głowie: SEKS, no i przemoc - jako metoda na...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (126)
   W trakcie dyskusji, jaką Szulchan Aruch (siman 47) toczy nad prawami birkat Ha-Tora – błogosławieństwem odmawianym każdego ranka przed studiowaniem Tory – czytamy: „Jesz le-hizacher ba me-od” – w przypadku tej brachy trzeba wykazać szczególną staranność i pilność. Wg niektórych Riszonim (...
 • 4 - 11 października 2017
  Sukot - w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w środę, 4 października, a kończy o zmroku w środę, 11 października. Sukot (Święto Szałasów [Namiotów]) zaczyna się pięć dni po Jom Kipur. O ile Jom Kipur jest świętem, podczas którego następuje zakończenie okresu duchowego zgłębienia swojego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (125)
   [Wyjaśnienie poniższe dotyczy kwestii która powstaje, gdy modlący się nie zakończył odmawiania Amidy po cichu, a chazzan – czyli prowadzący modlitwę zaczął już ją odmawiać na głos – przyp. red]Pod koniec Amidy odmawia się brachę (błogosławieństwo) Sim szalom (uczyń pokój), a po niej wers „...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (124)
   Ten, kto odczuwa potrzebę skorzystania z toalety i czuje, że nie wytrzyma co najmniej 72 minuty, nie może odmawiać brachy (błogosławieństwa) czy studiować Tory, zanim najpierw nie uda się do łazienki. Dotyczy to wszystkich brachot, również tych odmawianych przy umyciu rąk przed jedzeniem,...
 • Ki Tece
    Pwt 23:8„Nie będziesz nienawidził Edomity, gdyż jest twoim bratem; nie będziesz nienawidził Micrejczyka, gdyż byłeś przybyszem w jego ziemi”.Pwt 25:19„Wymażesz pamięć o Amaleku spod niebios, nie zapomnisz!” Należy pamiętać, że Awraham był ojcem nie tylko Iszmaela i Icchaka, lecz...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (123)
   [Wyjasnienie poniższe dotyczy kwestii która powstaje, gdy modlący się nie zakończył odmawiania Amidy po cichu, a chazzan – czyli prowadzący modlitwę zaczął już ją odmawiać na głos – przyp. red]Pod koniec Amidy odmawia się brachę (błogosławieństwo) Sim szalom (uczyń pokój), a po niej wers „...
 • Ree
   Pwt 12:5 lasum et szmo szam „ustanowić Jego Imię tam”.W paraszy Ree jak i w całej Księdze Dwarim powtarza się ów zwrot bardzo często. Warto zwrócić uwagę, że zwrot ten:- opiera się on na homojofonii (co jak wiadomo już od czasu badań A. Łurii, stanowi zjawisko językowe skorelowane z...
 • Waetchanan
  IBieżąca parasza zawiera pierwszą część Szma, mówiącą o nakazie miłości człowieka wobec HaSzem, We-achawta et HaSzem Elokeicha. Jak można nakazać miłość? Czym jest miłość HaSzemskierowana wobec stworzenia? Jak to się ma do fragmentu z brachy Awot w Amidzie, gdy mowa o lemaan Szmo be-ahawa, „...
 • Dwarim
  IPwt 2:20 wspomina, że jeden z ludów „gigantów” zamieszkujacych Ziemię Israela zwał się Refaim („Uleczeni” – jeśli uznajemy że to imię pochodzi od formy pasywnej refuim; można też przyjąć wersję „leczący”), a Ammonici nazywali ich Zamzumim („Mruczący, Brzęczący, Mantrujący” – „ci co wydają z siebie...
 • W tym roku obchody wybuchu Powstania Warszawskiego odbywają się w tym samym dniu co Tisza be Aw (zniszczenie Pierwszej Świątyni przez Babilończyków w 586 r. p.n.e. oraz Drugiej Świątyni przez Rzymian w 70 r. w.e.).
  Także tego dnia (9 dzień miesiąca Aw) Żydzi zostali wypędzeni z Anglii w roku 1290 i z Hiszpanii w roku 1492. Jest to dzień postu, czytany jest zwój Ejcha (Lamentacje proroka Jeremiasza). Tekst ten przedstawia nie tylko zniszczenie miasta, ale także destrukcję moralną ludzi dotkniętych wojną....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (122)
   Najważniejszym wersem, jaki odmawiamy w Pesukej De-Zimra – części porannego nabożeństwa – bez wątpienia są słowa z Aszrej: „Poteach et jadecha u-masbija le-chol chaj racon”, co dosłownie znaczy: Otwiera Swą rękę i łaskawie zaspokaja potrzeby wszystkich żywych stworzeń. Wers deklaruje naszą...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (121)
   Pośród trzydziestu dziewięciu melachot (kategorii prac zabronionych w szabat) mamy koszer i matir, tzn. zawiązywanie i rozwiązywanie węzłów. W zgodzie z praktyką Żydów sefardyjskich – na podstawie Szulchan Aruch, siman 317:1 – w szabat nie wolno zawiązywać żadnego węzła, który miałby pozostać...
 • Rasa i klasa.
   Naziści oceniali ludzi na podstawie rasy. Tzw. "aryjczycy" byli traktowani jako ludzie lepsi, niezależnie od ich postępowania. Natomiast "podludzie": np. Żydzi, Cyganie, Murzyni, Słowianie - niezależnie od ich postępowania - byli skazani na śmierć lub niewolnictwo (obozy pracy). Kłamstwem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (120)
   Od czasu do czasu osoba czytająca w synagodze zwój Tory zauważa niewłaściwie zapisaną literę, wówczas wzywa się dziecko, by oceniło, czy litera budząca wątpliwość jest zapisana prawidłowo, czy też nie. Pod jakimi warunkami takie ocenianie zdatności zwoju być może stosowane?Szulchan Aruch (32:...
 • Co Bóg ceni najbardziej.
  Czy w Biblii Hebrajskiej można znaleźć wytłumaczenie, co musi wiedzieć człowiek, aby "rozumieć Boga", aby zdobyć świadomość, na czym Bogu najbardziej zależy, co najbardziej ceni?Tak. Wytłumaczenie to znajdujemy w słowach zapisanych przez proroka Jeremiasza:"Tak mówi Bóg: Niech się nie szczyci...

Strony