Nowy Rok 5779. TASZLICH.

Nowy Rok 5779. TASZLICH. Rok 5779 żydowskiego kalendarza zaczyna się po zachodzie słońca w niedzielę, 9 września 2018 roku.

Co to jest Taszlich?

Taszlich to nazwa modlitwy i jednocześnie związanego z nią zwyczaju.

 W pierwszy dzień święta Nowego Roku czyli Rosz ha-Szana należy odmówić modlitwę-błogosławieństwo Taszlich po zakończeniu Minchy, ale przed zachodem słońca. 
Taszlich składa się z próśb o uwolnienie nas z grzechów, o umożliwienie powrotu do Boga oraz życia etycznego, zgodnego z przykazaniami. 
Nazwa "Taszlich" ("wrzucisz") odwołuje się do wersetu z Księgi Micheasza (Micha 7:19): "Wetaszlich bimeculot jam kol chatotam ("I wrzucisz wszystkie ich grzechy w otchłanie morza"). 

Ponadto, Midrasz opowiada, że gdy Awraham wyruszył do góry Morija, aby złożyć w oddaniu Jicchaka, omal nie utonął w nurtach rzeki. Zawołał wówczas, zwracając się do Boga: "Ratuj, bo wody sięgają mego serca". Odmawiając Taszlich nad wodą przypomina się zasługę "Związania Jicchaka" (Akedat Jicchak).
Aby odmówić tę modlitwę należy więc pójść nad wodę (morze, rzeka, studnia, jezioro, staw, nawet mykwa). Popularny zwyczaj nakazuje w trakcie modlitwy "wyrzucić" wszystkie grzechy minionego roku do wody, czyli - najczęściej - opróżnić kieszenie ze znajdujących się tam okruchów symbolizujących grzechy.
Według Miszny Berury, jeżeli pierwszy dzień przypada w Szabat, Taszlich należy odmówić w drugi dzień Rosz ha-Szana (ten nigdy nie wypada w Szabat). 
Jednak Żydzi sefardyjscy zawsze odmawiają Taszlich pierwszego dnia.

 

 

Taszlich nad Wisłą, w Warszawie na obrazie Aleksandra Gierymskiego. Rok 1880.

 

(opr. PJ)