Kampania crowdfundingowa – tłumaczenie książki “In szotn fun Treblinke” z jidysz na polski

Kampania crowdfundingowa – tłumaczenie książki “In szotn fun Treblinke” z jidysz na polski “In szotn fun Treblinke” wydano w 1957 r. Teraz pojawiła się szansa na jej przetłumaczenie na język polski – tak, aby wszyscy mogli poznać historię życia “w cieniu Treblinki”.

Naoczny świadek zagłady małego miasteczka, położonego na wschód od Warszawy, po wojnie spisał swoje wspomnienia dokumentujące ostatnie dni żydowskiej społeczności Sokołowa Podlaskiego. Simcha Polakiewicz, bo o nim mowa, posługiwał się językiem jidysz, a publikację “In szotn fun Treblinke” wydano w 1957 r. Teraz pojawiła się szansa na jej przetłumaczenie na język polski – tak, aby wszyscy mogli poznać historię życia “w cieniu Treblinki”.

Fundacja Gszarim, która w ubiegłym roku przetłumaczyła książkę Pereca Granatsztejna “Sokołów – moje zniszczone miasteczko”, rozpoczęła zbiórkę w Internecie. Jeśli się uda, każdy otrzyma dostęp do tłumaczenia zupełnie za darmo. Tak, jak w przypadku ubiegłorocznego projektu, zostanie ono zamieszczone online (sokolow.jewish.pl).

Simcha Polakiewicz pochodził ze Sterdyni. W czasie wojny znalazł się w getcie w Sokołowie Podlaskim. Trafił do obozu w Treblince. Następnie ukrywał się po tzw. aryjskiej stronie. Jego książka dokumentuje ostatnie dni żydowskiej społeczności Sokołowa. Jako naoczny świadek, autor opisuje powstanie getta, życie w getcie (takie aspekty jak szmugiel, pomoc medyczna, tyfus, Judenrat i inne) oraz ostatnią drogę do Treblinki poprzedzoną likwidacją getta. Autor opisał w niej nie tylko wojenne dzieje miasta, ale dwa rozdziały poświęcił obozom w Treblince. Rozdział „Treblinka numer 1” mówi o obozie pracy utworzonym w pobliżu żwirowni, gdzie kierowano Żydów i Polaków, którzy postępowali wbrew okupacyjnym nakazom. Rozdział „Treblinka numer 2” opisuje natomiast obóz zagłady zlokalizowany w pobliżu pierwszego obozu, w którym to Niemcy wymordowali prawie milion Żydów. Na miejscu obu obozów nie pozostało zbyt wiele materialnych śladów ich funkcjonowania, dlatego ta publikacja może pomóc w utrwaleniu i rozpowszechnieniu tej historii.

Zbiórka prowadzona jest na stronie https://pomagam.pl/Sokolow/

Patronat nad zbiórką objęły: Centrum Kultury Jidysz, JCC Kraków, Midrasz, Jewish.pl