Opinie

Izrael

  • Błogosławieństwo przekleństwa W przeciągu historii powstawały, upadały i znowu powstawały nowe imperia, na szlakach handlowych. Od Mezopotamii,...

Judaizm

  • Nie zakłada się tefilin w szabat i jom tow (Szulchan Aruch wraz z Remu 31:2).  Dotyczy to obu dni: pierwszego oraz dodatkowego dnia obchodzonego w...

Książki