Wiadomości

Opinie

Izrael

  • Przyszło jak zawsze, co roku: jaki jest Produkt (PKB) na głowę, o ile się podniósł i jak stoimy wobec różnych państw europejskich? Wszystkie dane...

Judaizm

  • Według judaizmu, celem Boga nie jest wcale automatyczne, mechaniczne usunięcie zła ze świata. Wtedy musiałby przecież pozbawić człowieka wolnej woli...

Książki