Jeszcze słów kilka na temat nowelizacji ustawy o IPN

Jeszcze słów kilka na temat nowelizacji ustawy o IPN Tomasz Małodobry

Jeszcze słów kilka na temat nowelizacji ustawy o IPN. W świetle trwającej w naszym kraju dyskusji na ten temat i wynikających z niej skrajnych opinii: czy jest to sukces, czy wręcz jest to KOMPROMIS, i to dobry kompromis, który - co jest naszym niewątpliwym sukcesem - pozwala wreszcie stronie polskiej na zakończenie niepotrzebnych sporów z wpływowymi środowiskami żydowskimi i naprawę relacji z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że to dobry kompromis, który – co jeszcze raz powtórzę – uznać można za sukces strony polskiej, nie byłby zapewne możliwy bez cichego patronatu życzliwego nam Waszyngtonu (zwłaszcza obecnej amerykańskiej administracji), który jest naszym najpotężniejszym: sojusznikiem oraz gwarantem bezpieczeństwa i niepodległości. Osiągnięcie więc polsko-żydowskiego porozumienia w sprawie ustawy o IPN przekłada się na powrót do naszych dobrych relacji, strategicznych dla Polski, relacji że Stanami Zjednoczonymi i dobrze wróży na przyszłość w tym względzie. 

Wprawdzie prowadzone w Jerozolimie rozmowy, w których miałem zaszczyt uczestniczyć (jest mi niezmiernie miło, że moje działania w dialogu zostały zauważone), nie byłby łatwe, a wręcz przeciwnie: żmudne i nieraz „gorące” (zważywszy na temperatury w jakich były toczone :) ), to udało się wypracować wspólne stanowisko, dojść do sensownego konsensusu i pogodzić interesy wszystkich stron. 

Aha. Jest jeszcze jeden pozytywny aspekt – istotny również dla mnie, ale myślę że także dla wielu innych ludzi „dobrej woli" – osiągniętego porozumienia. Może być ono bowiem nowym impulsem do zdynamizowania relacji Polski z Izraelem i USA nie tylko na niwie politycznej, wojskowej czy historycznej i badawczej, ale zapewne pozwoli ono również na zacieśnienie współpracy w kwestiach dotyczących szeroko rozumianej KULTURY – wyzwoli pozytywną energię w kierunku organizowania wspólnych imprez i przedsięwzięć (koncertów, festiwali, konferencji, wymiana młodzieży, projektów edukacyjnych etc.), umożliwiających wzajemne poznawanie siebie i ZROZUMIENIE (na co szczególnie liczę :) ).

 

3 lipca 2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: artykuły zamieszczane w dziale "Opinie" nie reprezentują stanowiska Forum Żydów Polskich, a jedynie wyrażają poglądy ich autorów.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecane