Susza i problemy z wodą w Izraelu.

Susza i problemy z wodą w Izraelu. Przez ostatnie sześć lat Izrael zmagał się z suszą. Zdaniem meteorologów ta zima będzie szczególnie skąpa w opady. Jeśli ta prognoza się potwierdzi, to będzie to największa susza od 1948 r.

Tak, mamy obfitość kamieni i piasku, ale za to odczuwamy wielki brak wody. Nie znam innego języka poza hebrajskim, który posiadałby tyle określeń dla deszczu i rosy, ile my mamy. Istnieje aż jedenaście hebrajskich wyrazów na określenie różnych rodzajów deszczu i cztery wyrazy na określenie rosy. Dlaczego? Ponieważ od wieków mieliśmy mało opadów, wyspecjalizowaliśmy się w tworzeniu określeń na każdy rodzaj deszczu i rosy. Zawsze musieliśmy modlić się do Pana Boga o więcej deszczu, aby móc uprawiać naszą twardą, oporną glebę i mieć kawałek powszedniego chleba dla zachowania życia.
prof. Pinchas Lapide (1922-1997), fragment wykładu z 1974 r. 

foto: izrael.org.il

Przez ostatnie sześć lat Izrael zmagał się z suszą. Zdaniem meteorologów ta zima będzie szczególnie skąpa w opady. Jeśli ta prognoza się potwierdzi, to będzie to największa susza od 1948 r. Urząd Wodny (רשות המים Reszut HaMajim) zaktualizował właśnie swoje prognozy na lata 2010-2011 i stwierdził, że będzie jeszcze bardziej sucho. Ma być gorzej niż przewidywano w najczarniejszym scenariuszu. Trwające gigantyczne pożary w rejonie Hajfy dopisały tragiczny epilog do tego raportu... 


שיר למעלות Szir LaMaalot (Psalm 121)

Tegoroczny listopad był niestety najbardziej suchym miesiącem od odrodzenia się żydowskiego państwa w Ziemi Obiecanej/Świętej. 

Urząd poinformował, że poziom wody w Jeziorze Galilejskim (ים כנרת Jam Kinneret) jest najniższy od czasu, gdy rozpoczęto jego regularne pomiary w 1927 r. 

W dniu 25 listopada tafla jeziora znajdowała się 214 metrów poniżej poziomu morza, do normalnego stanu brakuje ponad 5 metrów. W tej chwili poziom wody znajduje się kilka centymetrów ponad tzw. czarną linią. Jeśli woda będzie nadal opadać w tym tempie, to nastąpią nieodwracalne szkody w ekosystemie jeziora. Poziom wody spada średnio o pół centymetra dziennie, a deszczu ciągle nie ma...

Można też znaleźć powody do umiarkowanego optymizmu. Wiosną tego roku otwarto wielką odsalarnię wody morskiej w izraelskiej Haderze, która zaspokaja obecnie 10% potrzeb kraju. To już trzecia z serii pięciu planowanych odsalarni, które mają zapewnić Izraelowi całkowitą niezależność od zmiennej pogody i docelowo zaspokajać 2/3 zapotrzebowania na wodę. Zmniejszenie poboru wody z Jeziora Galilejskiego przyczyni się również do odrodzenia się wysychającego Jordanu i Morza Martwego. 

Polityka polityką, a życie życiem. Mało kto wie, że Izrael pomaga również Jordanii w budowie własnych odsalarni. Taka inwestycja realizowana jest m.in. w Akabie nad Morzem Czerwonym i ma w przyszłości służyć Jordanii, Izraelowi i Autonomii Palestyńskiej.


Specjalnie dla FŻP - izrael.org.il

--

Muzyka: Idan Raichel
Wokalistka: Anat Ben Hamo

 

 מי נהר זורמים 
mej nahar zormim
wody rzeki płynące

הבט 
habet
spójrz

אלו הם ימי חייך 
elu hem jemej chajecha
one są dniami twojego życia

הם מימי חייך 
hem mejmej chajecha
wody twego życia

נשטפים בזרם 
nisztafim bezerem
myjący strumień

שמתחיל עם גשם ראשון 
szematchil im geszem riszon
który zaczyna się z pierwszym deszczem

מי נהר זורמים 
mej nahar zormim
wody rzeki płynące

הבט 
habet
spójrz

אלו הם פלגי המים 
elu hem palgej hamajim
to są strumienie wody

שיגיעו אל מדבר גווע 
szejagiju el midbar gowea 
one dosięgną martwą pustynię

עם השקט שיבוא 
im haszeket szejawo
nadejdą w ciszy


גם אם אשתה את כל הים 
gam im eszte et kol hajam
nawet jeśli wypiję całe morze

הוא לא ירווה את צימאוני 
hu lo jarwe et c'imoni
ono nie zaspokoi mojego pragnienia

לעוד יום קרוב אליך 
leod jom karow elejcha 
za kolejny dzień z tobą

לעוד יום בזרועותיך 
leod jom bizro-otejcha
za kolejny dzień w twoich ramionach

גם אם אשב מתחת שמש 
gam im eszew mitachat szemesz
nawet jeśli usiądę w słońcu

לא ישרפו אותי קרניה 
lo isrefu oti karnea 
jego promienie mnie nie spalą

כמו לבי נשרף בלהבות אהבתך 
kmo libi nisraf belaahawot ahawaotcha
tak jak moje serce pali się w płomieniach twojej miłości

tłumaczenie, transliteracja - izrael.org.il