Europejska Nagroda Obywatelska dla Forum Żydów Polskich

Europejska Nagroda Obywatelska dla Forum Żydów Polskich W piątek, 21 września 2018 roku, w Warszawie, w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce otrzymaliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską.

 

 

Europejska Nagroda Obywatelska, która jest wyróżnieniem honorowym i symbolicznym, przyznawana jest przez Parlament Europejski od roku 2008 dla uhonorowania działalności na rzecz transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Wyraża ona uznanie dla pracy osób i organizacji, które upowszechniają europejskie wartości. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do zgłoszenia nominacji jednego kandydata. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z członków Parlamentu Europejskiego reprezentujących wszystkie ugrupowania polityczne. 

Forum Żydów Polskich zostało zgłoszone do Nagrody przez posłów Zdzisława Krasnodębskiego, Marka Jurka i Ryszarda Legutkę.  Laudację omawiającą działalność Forum Żydów Polskich wygłosił podczas piątkowej uroczystości prof. Zdzisław Krasnodębski - Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Zostaliśmy nominowani i wyróżnieni Europejską Nagrodą Obywatelską w znakomitym towarzystwie. 

Razem z nami odbierała Nagrodę Alicja Szatkowska - prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, która ma ogromne zasługi w integracji osób niepełnosprawnych oraz w dbaniu o przestrzeganie praw dziecka. Jej działalność ma zasięg ogólnopolski. 

Nagrodę otrzymali również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jej założyciel Jerzy Owsiak. Tej instytucji nie trzeba przedstawiać, bo jest powszechnie znana z działalności na polu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, przede wszystkim poprzez zakup sprzętu medycznego dla publicznych szpitali w całej Polsce, a także z prowadzenia sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

 

Podczas uroczystości, Forum Żydów Polskich reprezentowali: Monika Krawczyk, Paweł Jędrzejewski i Dawid Wildstein (w tej kolejności na zdjęciu). W imieniu FŻP, za zauważenie, docenienie i wyróżnienie naszej działalności podziękowała Parlamentowi Europejskiemu oraz europosłom, którzy nas nominowali, Monika Krawczyk.

Po zakończeniu części oficjalnej gratulacje złożyli nam obecni na sali europosłowie różnych opcji politycznych, współlaureaci i wiele innych osób.