To ten sam krzyk...

To ten sam krzyk... 27 października 2018

 

>>>Według świadków, sprawca krzyknął "Wszyscy Żydzi muszą zginąć!", po czym otworzył ogień.<<<

To TEN SAM krzyk, który słychać od czasów starożytnych.
To TEN SAM krzyk. 
Amaleka, Hamana i wszystkich ich "ideowych potomków" przez tysiąclecia ...

 


 

 

 

 

(pj)