PIERWSZA MICWA LUDU

PIERWSZA MICWA LUDU Bo

 

Pierwszą micwą, jaką lud Israela otrzymał od HaSzem w ramach zbiorowej świadomości, świeżo wykutej w zmaganiach z elohim Micrajim, był nakaz wyodrębnienia spośród innych dni miesiąca momentu tuż po nowiu, gdy na zachodnim niebie pokazuje się cienki sierp wstępującego księżyca (Wj 12:1-2). Innymi słowy, chodzi o micwę Rosz Chodesz, nowego miesiąca.

Nie bez przyczyny ta micwa wymieniona jest w trakcie trwania plag w Micrajim.

Pamiętać należy, że zarówno w Micrajim jak i w religiach wielu innych ludów świata księżyc w pełni stanowi zarówno kluczowy moment cyklu lunarnego jak i bardzo ważny symbol wyrażający relację owych ludów do bałwochwalczych bóstw, w które wierzą. Odebranie symbolicznego znaczenia pełnemu księżycowi na nieboskłonie i zwrócenie uwagi na ledwo zaznaczający się na niebie sierp odzwierciedla znaczenie zwycięstwa HaSzem nad elohim acherim – od momentu pokonania Micrajim bałwochwalcza tarcza pełnego księżyca przestaje być bogiem, natomiast wstępujący księżyc przyjmuje znaczenie inicjacji procesu uświadamiania sobie przez narody świata, że Prawdziwym Elohim jest JHWH.

Żydzi rozpoznają, że księżyc nie jest bóstwem samym w sobie, lecz stanowi część stworzenia HaSzem. Zamiast pełni, kluczowy jest dla nas moment nowiu, znacznie bardziej skromny i znacznie lepiej ukazujący dynamikę przemiany i odnowy, jaka cechuje rolę i misję Żydów na tym świecie. Nie spoglądamy na księżyc w pełni idolatrycznym spojrzeniem, lecz kilka dni po Rosz Chodesz patrzymy nań tylko przez chwilę, a słowami Kidusz Lewana, rytuału „wyodrębniania księżyca” i wychwalamy jego Stwórcę.

 

Arje Krawczyk

3 lutego 2017